Veldpost-facteursverbinding NAPO 12  Lokatie Netherlands Army Post Office ( NAPO ) 12  
Land Plaats Periode
  Thailand     U-Tapao Air Base     18-05-1992  t/m  02-03-1993  


De facteurs gebruikten in Thailand geen VELDPOST dagtekeningstempels. De post die vanuit Thailand werd verzonden, werd in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor voorzien van afdrukken van onderstaande dagtekeningstempels:


Een facteur had geen aantekenstroken.
Aan te tekenen postzendingen werden in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor aangetekend gemaakt.


Overige stempels gebruikt door NAPO 18

" PORT BETAALD "
stempel voor post met bestemming Nederland


Gebruikte postzaklabels en overige formulieren

Witte postzaklabel, bestemd voor de binnenzak ( postzak) die werd ingesloten in de postzending voor NAPO 18. Het Luchtmachtdetachement haalde zelf de post in Bangkok op. De post voor NL werd samengevoegd met de post van NAPO 18.


Voorbeelden van frankeringen

Postzending van NL naar NAPO 12.

Paper     copy

Copyright © - Studiegroep Nederlandse Militaire Post - © Copyright