United Nations Observer Group in Lebanon

Nederlandse betrokkenheid: 1958
Krijgsmachtdeel:KM, KL
Totale aantal betrokken militairen: 17

Achtergrond
De belangrijkste bevolkingsgroepen in Libanon waren van oudsher de maronitische christenen en de soennitische moslims. Politiek en economisch gezien waren de maronieten het invloedrijkst. De Soennieten voelden zich achtergesteld toen de maronitische president Chamoun begin jaren vijftig steeds meer bevoegdheden naar zich toe trok ten koste van de soennitische premier. Met de moord op een journalist sloeg de vlam in de pan Na enkele weken van hevige gevechten beperkte het gezag van de regering zich tot het westelijk deel van het land en rond de hoofdstad Beirut. Het zuiden, oosten en noorden werd beheerst door rivaliserende facties. De Libanese regering claimde dat de VAR deze opstand steunde door wapens te leveren aan opstandigen en uit SyriŽ afkomstige infiltranten. Zij dienden daarom in mei 1958 een klacht in bij de Veiligheidsraad. De raad besloot een waarnemersgroep uit te zenden.
Een snelle ontplooiing van de United Nations Observer Group in Lebanon (UNOGIL) was wenselijk gezien de gespannen situatie. Tien UNTSO-waarnemers waaronder wie twee Nederlanders werden overgeheveld naar UNOGIL. De eerste vijf arriveerden op 12 juni in het hoofdkwartier in Beirut. Op 16 juni was het aantal al opgelopen tot honderd militairen uit 21 landen.Nederlandse bijdrage
Ook Nederland kreeg van de VN het verzoek waarnemers te sturen. In totaal zou Nederland 17 officieren aan UNOGIL uitlenen. Zes van hen waren eigenlijk bedoeld om het aandeel in UNTSO uit te breiden. Zij vetrokken op 18 juni 1958, een dag nadat Nedelrand besloten had nog twee extra waarnemers te sturen. Het werk van de Nederlanders kwam er vooral op neer te patrouilleren in het Syrisch-Libanese grensgebied en langs de grenzen van gebieden die door strijdende partijen werden beheerst. In de loop van juli 1958 nam het aantal waarnemers toe tot 200 militairen en burgers, in november zelfs tot 591. Nederland werd door de VN benaderd met het verzoek om zeven extra waarnemers, er werden er zes uitgezonden. De VS hadden in juli ī58 militair ingegrepen maar in oktober werden de tropen teruggetrokken. Bijna een maand later trok de Libanese regering haar klacht over inmenging door VAR in. Hiermee verviel de grondslag van UNOGIL. UNOGIL werd in drie slagen teruggetrokken tussen 26 november en 9 december 1958.
 

Bron: Ministerie van Defensie