International Security Assistance Force

Nederlandse betrokkenheid: 2002 tot heden
Krijgsmachtdeel: landmacht, marechaussee

Achtergrond
Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanvallen op de Verenigde Staten. De aanvallen, uitgevoerd met gekaapte passagiersvliegtuigen, waren gericht tegen het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. De aanslagen bleken het werk van het Al Quaida netwerk dat geleid wordt door Osama Bin Laden. De internationale gemeenschap besloot de strijd tegen het internationaal terrorisme aan te gaan. Sinds oktober 2001 worden militaire eenheden ingezet om dit terrorisme een halt toe te roepen. Afgezien van de militaire operatie "Enduring Freedom" gaat het ook om de stationering van eenheden in Afghanistan als onderdeel van de International Security Assistance Force (ISAF).

Het Al Quaida-netwerk had, zo werd kort na de aanslagen in New York en Washington vastgesteld, nauwe banden met het Taliban-regime in Afghanistan. Uit onderzoek bleek dat Osama Bin Laden en een belangrijk deel van zijn organisatie, verbleef in Afghanistan. Ondanks internationale druk met het doel het internationaal terrorisme uit te schakelen, bleek de Taliban-regering in Kaboel niet bereid haar steun aan Al Quaida te herzien.

Op 7 oktober 2001 begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met operatie "Enduring Freedom", gericht tegen Al Quaida en Taliban eenheden in Afghanistan. Uiteindelijk leidde de inzet tot het verdrijven van het Taliban-regime in het land. De huidige regering, onder leiding van president Karzai, werkt - gesteund door een groot aantal naties - aan de wederopbouw van het land.

Samenstelling ISAF-veiligheidsmacht
ISAF beschikt over twee versterkte infanteriebataljons, een verkenningscompagnie, twee beveiligingscompagnieën voor de twee hoofdkwartieren van de veiligheidsmacht, een geniebataljon, een Explosieven Opruimings Dienst (EOD) compagnie, een artilleriebatterij, een transporthelikoptereenheid en geneeskundige en logistieke ondersteuning. Turkije nam op 20 juni 2002 voor zes maanden het ISAF-commando over van Groot-Brittannië dat de troepenmacht vanaf het begin eind 2001 had geleid. Negentien landen leveren bijna 5000 militairen aan ISAF.

Nederlandse deelname
De eerste 32 Nederlandse militairen van de Koninklijke Landmacht vertrokken op 8 januari 2002. Het ging om de voorhoede van het detachement van 13e infanteriebataljon van de Luchtmobiele brigade en het Korps Commandotroepen. Op 26 januari vertrokken 92 Nederlandse militairen en een aantal voertuigen, de overigen volgden. Eind juli en eind oktober 2002 vonden rotaties plaats van de in Kaboel aanwezige Nederlandse militairen.

Momenteel zijn militairen van 13 bataljon Luchtmobiele Brigade uit Assen, een detachement van het Korps Commandotroepen, een geneeskundig- en een verbindings-detachement aanwezig in Kaboel. Van de Koninklijke Marine bevinden zich 10 militairen (waarvan 6 van het Korps Mariniers) en van de Koninklijke Marechaussee 2 militairen in Kaboel. De ministerraad besloot op 14 juni 2002 de Nederlandse deelname aan de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan te verlengen met een periode van zes maanden. Begin november 2002 besloot de Nederlandse regering om samen met Duitsland medio februari 2003 voor een periode van zes maanden de leiding over te nemen van de ISAF-vredesmacht. Nederland zal gelijktijdig ongeveer 400 militairen extra inzetten zodat het totaal aantal dan 640 bedraagt. Bij het commando over de ISAF-vredesmacht is een belangrijke rol weggelegd voor het Duits-Nederlandse Legerkorps.
 

Bron: Ministerie van Defensie