United Nations Force in Cyprus

Nederlandse betrokkenheid: 1998-2001
Krijgsmachtdeel: landmacht, marechaussee
Totale aantal betrokken militairen: 600

Achtergrond
Cyprus werd onafhankelijk in 1960 met een grondwet die bedoeld was om de belangen van de Griekse en Turks Cypriotische gemeenschap met elkaar in evenwicht te brengen. Cyprus, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk namen deel aan een verdrag om de basisvoorzieningen van de grondwet, alsmede de territoriale eenheid en de soevereiniteit van Cyprus te waarborgen. Elkaar opvolgende crises leidden echter tot het uitbreken van geweld in december 1963. Nadat geen van de pogingen om de vrede te herstellen succes had, nam de Veiligheidsraad unaniem resolutie 186 (1964) aan. In die resolutie deed de raad de aanbeveling om de vredesmacht UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) op het eiland te stationeren met het doel hervatting van de vijandelijkheden tussen beide partijen te voorkomen en bij te dragen aan het herstel van het rechtssysteem en de openbare orde. De Veiligheidsraad heeft het mandaat sindsdien ieder halfjaar verlengd. Sinds 1974 is UNFICYP ook ontplooid langs de bufferzone tussen de Cypriotisch Nationale Garde en de Turkse strijdkrachten.

De missie bestaat uit 1.273 militairen en 33 civiele politiewaarnemers. De licht bewapende en met wielvoertuigen uitgeruste troepen zijn in drie sectoren langs de bestandslijn ontplooid. Het betreft Britse, Argentijnse en Oostenrijkse eenheden. Het Britse bataljon bevindt zich in de centrale sector waarin ook Nicosia is gelegen.

Nederlandse bijdrage
Nederland heeft van 9 juni 1998 tot 6 juni 2001 een compagnie ter sterkte van circa 100 man ingezet ter vervanging van een deel van het Britse regiment. De Nederlandse compagnie stond onder bevel van de Britse sectorcommandant. In de Britse organisatie was een Nederlandse contingentscommandant geplaatst die aan de Chef Defensiestaf rapporteerde. Voor wat betreft de medische en logistieke ondersteuning vielen de Nederlanders voornamelijk terug op de Britse en VN-faciliteiten.

Drie leden van de Koninklijke Marechaussee maakten deel uit van de Force Police en waren er voor nationale politiezorg voor Nederlandse eenheden.

De Nederlandse militairen werden ieder jaar afgelost door collega's van een andere landmachteenheid. De laatste Nederlandse groep militairen, sinds 6 december 2000 op Cyprus, was afkomstig van 12 Pantserluchtdoel-artillerie batterij uit Ede, een eenheid die behoort tot de 43e Gemechaniseerde Brigade. Op 6 juni 2001 werd de Nederlandse bijdrage beŽindigd. De Nederlanders werden afgelost door militairen van het Verenigd Koninkrijk.
 

Bron: Ministerie van Defensie