Ethiopia & Eritrea

Auteur : Hans R. Holdijk

UNMEE
United Nations Mission Ethiopia and Eritrea

Achtergrond en Nederlandse deelname
 
De correspondentie van deze militairen loopt via het in Asmara ingerichte Veldpost-kantoor NAPO 1000. Het kantoor was niet zoals gebruikelijk bemand door ' veldpost-mensen ' doch door mariniers die zo goed mogelijk probeerden e.e.a. draaiende te houden.
Tijdens de vervolg periode, mei 2001 - 23 november 2001, blijven 4 officieren Koninklijke Marine en 2 officieren Koninklijke Luchtmacht werkzaam op HQ UNMEE
De correspondentie van deze " nablijvers " wordt verzorgd door een van de NL medewerkers op HQ UNMEE.
Nederland >>> Eritrea : de post dient te worden gezonden aan het Centrale Veldpostkantoor in Utrecht. Dit kantoor bied het op donderdag aan TNT aan, het bedrijf dat contractueel zorg draagt voor verzending naar Asmara ( per Lufthansa ).
Gelijk na verzending stuurt het Centrale Veldpostkantoor een bericht aan de bovengenoemde medewerker van HQ UNMEE waarin opgenomen het depèche-nummer, aantal zakken, gewicht, aantal aangetekende stukken en het Airwaybill-number voor het volgen van de zending bij Lufthansa.
Indien alles normaal verloopt wordt de post op vrijdag in Asmara ontvangen en draagt een medewerkster van TNT zorg voor het papierwerk op het vliegveld en komt vervolgens met de post naar HQ UNMEE.
Eritrea >>> Nederland : op donderdagmiddag c.q. vrijdagmorgen dient alle post bij de medewerker ingeleverd te zijn. Hij maakt alle benodigde papieren en labels in orde, vraag Lufthansa om de Airwaybill op te maken met vermelding van aantal zakken, gewicht en datum verzending ( meestal dezelfde dag ).
Vrijdagmiddag gaat de medewerker naar het vliegveld van Asmara, haalt bij de Lufthansa de Airwaybill op en brengt de verzending door de douane. Na inschrijving in het verzendboek en ondertekening van de diverse formulieren is de zending onderweg.
Terug op HQ UNMEE wordt een bericht voor het Centrale Veldpostkantoor opgemaakt en verzonden, waarin vermeld staat het depèche-nummer, aantal zakken, gewicht, aantal aangetekende stukken en het Airwaybill-nummer. Daarnaast kunnen in het bericht eventuele bijzonderheden vermeld worden.
Na aflevering door TNT van de postzak op het Centrale Veldpostkantoor te Utrecht worden de particuliere poststukken voorzien van frankering ( stempel PTT POST / Port Betaald ) en worden deze overgedragen aan de PTT.
 
Na 23 november 2001 wordt de bijdrage teruggebracht to 2 officieren KM. Correspondentie van deze militairen zal lopen via de NL Ambassade in Asmara.
 

MACC ( Mine Action Coördination Centre )

Periode : mei 2001 tot 23 november 2001
Bijdrage : 3 Onderofficieren Koninklijke Landmacht
 
De correspondentie van deze militairen loopt via de NL medewerker bij HQ UNMEE.