United Nations Special Commission

Nederlandse betrokkenheid: 1991-1998
Krijgsmachtdeel: militairen en burgers
Totale aantal betrokken militairen: 14

Achtergrond
De Veiligheidsraad stelde op 3 april 1991 in een resolutie dat Irak zich diende te houden aan internationale verdragen die de productie en het gebruik van nucleaire-, chemische- en biologische wapens verbieden. Tijdens de Operatie Desert Storm was de internationale gemeenschap bevreesd geweest dat Irak deze wapens zou gaan gebruiken. Het toezicht op de naleving werd uitgeoefend door het International Atomic Energy Agency (IAEA) voor het nucleaire deel. De nieuw opgerichte United Nations Special Commission (UNSCOM) concentreerde zich vanaf april 1991 op de vernietiging van biologische en chemische wapens. Dit VN-programma is in maart 1994 afgesloten, echter aansluitend daarop is een "provisory ongoing monitoring" van Iraakse chemische installaties door inspectieteams ingesteld. Op 31 oktober 1998 zette Irak alle medewerking stop. Unscom trok zich op 10 november 1998 terug uit Irak. De ondervonden tegenwerking resulteerde eind 1998 in nieuwe luchtaanvallen (Operatie Desert Fox) op de Iraakse militaire infrastructuur.

Nederlandse bijdrage
Nederland leverde in de periode 1991 tot 1998 in totaal veertien militaire- en of burger specialisten op het gebied van Nucleaire Biologische en Chemische (NBC) oorlogvoering, steeds voor een periode van twee tot zeven maanden. Vanuit het Hoofdkwartier van de VN in New York werd door de Nederlanders regelmatig deelgenomen aan inspecties van Iraakse installaties door het Verification en Monitoring Centre in Bagdad.
 

Bron: Ministerie van Defensie