United Nations Yemen Observation Mission

Nederlandse betrokkenheid: 1963-1964
Krijgsmachtdeel: KL, KM
Totaal aantal betrokken militairen: 10

Achtergrond
Op 26 september 1962, een week na het overlijden van de Jemenitische koning Ahmed, pleegde een kapitein van de Koninklijke lijfwacht een staatsgreep. De hervormingsgezinde troonopvolger (Al-Badr) vluchtte met zijn gevolg naar het bergachtige noorden van Jemen waar zich de harde kern van de koningsgezinde aanhang bevond. Enkele dagen later erkende Egypte het nieuwe republikeinse bewind van Sallal waarna het koninkrijk Saudi-ArabiŽ zijn steun uitsprak voor Al-Badr. Deze bond vanuit het noorden de strijd aan. Het conflict internationaliseerde toen Egypte in 1962 troepen en wapens naar Jemen zond om de opstandige royalisten te bedwingen. Saudi-ArabiŽ intervenieerde niet met troepen maar zond wapens aan de royalisten. Onder internationale druk kwamen Egypte en Saudi-ArabiŽ nader tot elkaar. Egypte zegde toe zijn expeditieleger terug te trekken terwijl beide landen afspraken militaire leveranties stop te zetten. De Veiligheidsraad stemde op 11 juni 1963 in met het sturen van VN-waarnemers om de uitvoering van het verbond te controleren. Aan deze United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM) werd geen tijdslimiet gesteld. Door het bergachtige terrein werd een luchtverkenningseenheid in 1963 vervangen door 25 extra United Nations Military Observers (UNMOīs). De kosten van deze missie werden door Egypte en Saudi-ArabiŽ gedragen. UNYOM werd op 4 juli 1963 operationeel, de operatie werd beŽindigd op 4 september 1964.

Nederlandse bijdrage
Nederland was bereid twee majoors van het Korps Mariniers te leveren voor UNYOM. In januari 1964 verzocht de VN nog een officier te leveren, bij voorkeur een kapitein. De twee al aanwezige officieren konden in februari 1964 hun nieuwe collega begroeten. Op 9 april kwam er weer een verzoek en weer leverde Nederland (in mei 1964) een officier. De waarnemers hadden tot taak observatieposten te bemannen en van daaruit de naleving van het Egyptisch-Saudische akkoord te controleren. Daarnaast hielden de waarnemers toezicht op Egyptische troepenbewegingen en onderhielden ze contacten met Egyptische commandanten ter plaatse. De laaste Nederlandse waarnemer keerde 12 september 1964 terug. In totaal waren negen mariniers en ťťn majoor van de KL naar Jemen vertrokken.
 

Bron: Ministerie van Defensie