Nederlands VN-detachement Korea

Nederlandse betrokkenheid: 1950-1954
Krijgsmachtdeel: landmacht, marine
Totaal aantal betrokken militairen: 2.000

Achtergrond
Korea werd in 1910 ingelijfd door Japan. Na capitulatie van Japan in augustus 1945, werd het machtsvacuŁm op het schiereiland opgevuld door de Verenigde Staten in het Zuiden en de Sovjet-Unie in het Noorden. Het was al snel duidelijk dat dit op een burgeroorlog zou uitdraaien. Als vanaf mei 1949 Noord-Koreaanse grenstroepen de confrontatie met legereenheden uit het Zuiden aangaan, is het gevolg dat de spanning enorm oploopt. Op 25 juni 1950 voert Noord-Korea tenslotte een verrassingsaanval uit en drijft in zes weken tijd de Zuid-Koreanen en de toegesnelde Amerikaanse eenheden naar de meest zuidoostelijke punt van het land. De Amerikaanse generaal MacArthur slaagt er tenslotte in de Noord-Koreanen, die bijgestaan worden door grote aantallen Chinese 'vrijwilligers', terug te dringen tot de 38e breedtegraad. De Veiligheidsraad van de VN riep gelijk op 25 juni 1950 op tot een staakt het vuren. De Algemene Vergadering bepaalde op 7 oktober 1950 in een resolutie dat een onafhankelijke soevereine staat gesticht diende te worden onder een democratisch bewind. Aanwezigheid van VN-troepen werd gewenst geacht zo lang dit doel niet bereikt was.

Het Korea-conflict eindigt met de wapenstilstand van 27 juli 1953. De strijd kostte meer dan 60.000 VN-soldaten het leven alsmede ongeveer twee miljoen Koreanen.

Nederlandse deelname
Het 631 militaire vrijwilligers sterke detachement, administratief ingedeeld bij het Regiment Van Heutsz, vertrok 26 oktober 1950 met het transportschip Hr.Ms. Zuiderkruis naar Korea waar het 23 november in Pusan arriveerde. Onder hen ongeveer veertig Poolse oud-strijders die na WOII niet huiswaarts waren gekeerd in verband met het communistische regime in hun vaderland alsmede een aantal in Suriname geworven vrijwilligers. De Nederlanders werden na aankomst ingedeeld bij het 38th Regiment van de 2nd 'Indianhead' Infantry Division (8th Army) en vertrokken eind december 1950 naar het front. Veel van de Nederlandse deelnemende militairen hadden tropenervaring in voormalig Nederlands IndiŽ. De weersomstandigheden in Korea verschilden echter aanzienlijk van die in de tropen, zo waren de winters ijzig koud. Berucht zijn de strijd om 'heuvel 325' die pas bij de derde aanval op15 februari 1951 op de vijand veroverd kon worden en de terugtocht door 'Massacre Valley'.

De regering besloot op 3 juli 1950 tot het zenden van de in IndonesiŽ gestationeerde torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen naar de Koreaanse wateren. Het was de eerste van in totaal zes Nederlandse oorlogsschepen die tot 1955 naar Korea werden gezonden en deel uit maakten van de United Nations Naval Forces. Ze werden onder meer ingezet bij kustbombardementen. De Evertsen werd afgelost door Hr.Ms. Van Galen op 18 april 1951, die op haar beurt werd afgelost door torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein. Dit schip slaagde erin om in november 1952 met haar kanonnen een trein uit te schakelen en mocht zich lid noemen van de 'Train Busters Club' van 'Task Force 95'. De Piet Hein werd in januari 1953 afgelost door het fregat Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau. Tenslotte vertrokken nog Hr.Ms. Dubois en Hr. Ms. Van Zijll naar Korea. Dit laatste schip beŽindigde haar inzet eind januari 1955.

Naast de bemanningsleden van de Nederlandse oorlogsbodems namen drie marinevliegers deel aan de strijd vanaf een Brits vliegdekschip waar ze op uitwisselingsbasis verbleven. Daarnaast waren veertien militairen werkzaam in Japan op verschillende marinebases. Wegens het buitengewoon verdienstelijke optreden van onze vier schepen in de periode juli 1950 tot juli 1953, als onderdeel van de Amerikaanse Zevende Vloot, werd vier maal de Koreaanse onderscheiding 'Distinguished Unit Citation' toegekend. Tevens werden meer dan honderd Amerikaanse en een groot aantal Nederlandse onderscheidingen toegekend. De strijd in Korea kostte het leven aan 123 Nederlandse militairen.
 

Bron: Ministerie van Defensie