Mozambique

Auteur : Hans R. Holdijk

UNOMOZ
United Nations Operation in MOZambique

Achtergrond en Nederlandse deelname
Tot december 1993 bestond het NL detachement uit 2 man welke in Maputo verbleven. Hun post werd verzonden via de nederlandse ambassade in Maputo. Na aankomst van de rest van de medewerkers in december vertrok het hele detachement naar Beira.

Het detachement was te klein voor een eigen veldpostkantoor en dus waren twee deelnemers door het Centrale Veldpost Kantoor ( CVK ) gedurende een dag opgeleid tot fakteur. Zij dienden twee maal per week de post te halen c.q. te brengen naar het civiele postkantoor te Beira/Tete. De verzending van en naar Nederland vond plaats met de reguliere civiele postzendingen via Schiphol en Maputo en was gemiddeld twee weken onderweg, hetgeen na wijziging van de luchtpost-route opliep tot vier weken.
Het niveau van postbehandeling lag niet erg hoog en regelmatig kwam het voor dat post niet aankwam of door ruwe behandeling beschadigd was. Post naar Nederland viel onder de PORT BETAALD regeling en werd in Utrecht door het CVK met het machinestempel UTRECHT VELDPOST afgestempeld.
De laatste maand bestond de missie weer uit twee man om de laatste zaken af te wikkelen. Zij verbleven daarvoor weer in Maputo maar of er in die periode gebruik is gemaakt van de toch al slecht lopende postdienst is niet waarschijnlijk.