Namibië

Auteur : Hans R. Holdijk

UNTAG
United Nations Transition Assistance Group

Achtergrond en Nederlandse deelname
 
Het detachement is te klein voor een eigen veldpostkantoor waardoor één van de militairen optreedt als fakteur. Deze militair reikt de post uit en neemt de post voor Nederland in ontvangst. Hij draagt ook zorg voor de verzending van de postzak(ken) naar Nederland waar in Utrecht de postale afhandeling plaatsvindt. De eerste zending naar Namibië ( NAPO 50 ) vond plaats op 23 maart 1989. Voor de post naar Nederland gold de PORT BETAALD regeling. In Utrecht werd of het machinestempel UTRECHT VELDPOST met duif geplaatst of het PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT met daarbij een dagtekening-stempel van het centraal veldpostkantoor. Op 2 maart 1990 werd de laatste post naar NAPO 50 verzonden. De laatste zending naar Nederland vond plaatst op 9 maart van dat jaar.