Turkije

Auteur : Hans R. Holdijk

DESERT STORM
Tweede Golfoorlog: Irak - Koeweit

Achtergrond en Nederlandse deelname
 
In eerste instantie werden 2 Patriot squadrons van 5GGW uitgezonden. Bij deze squadrons werd een veldpostkantoor gevoegd ( NAPO 85 met veldpoststempel 85 ).
Bijna direkt daarna werd door de regering besloten een extra bijdrage te leveren in de vorm van 2 HAWK squadrons van 3GGW. Ook deze aanvulling werd voorzien van een veldpostkantoor ( NAPO 55 met stempel 55 ) zodat beide eenheden onder diverse omstandigheden verzekerd konden zijn van een eigen zelfstandige postvoorziening. De 4 squadrons werden ingezet in Diyarbakir en de eerste postzending arriveerde al op 15 januari. Post vanuit Duitsland, daar waren de eenheden oorspronkelijk gelegerd, werd eerst vervoerd naar het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht ( NAPO 500 ) vanwaar het per vliegtuig ( Klu of KLM ) werd vervoerd naar Diyarbakir. De post naar Nederland verliep in omgekeerde richting via dezelfde route. De postmerken die voorkomen zijn afhankelijk van wie er op dat moment 'leading' was zodat er in afwisselende periodes NAPO 85 en 55 gebruikt werd. De laatste zending naar Diyarbakir vond plaats op 22 maart en de laatste post vandaar kwam hier aan op 27 maart.