United Nations Observer Mission in South Africa

Nederlandse betrokkenheid: juni-dec 1993
Krijgsmachtdeel: marechaussee
Totale aantal betrokken militairen: 1

Achtergrond
De Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk zette vanaf augustus 1989 in zijn land een veranderingsproces in gang dat uiteindelijk culmineerde in de afschaffing van de Apartheid, democratisering van het bestel en de verkiezing van de eerste zwarte president van Zuid Afrika, ANC-leider Nelson Mandela. Het Nationale Vredesakkoord van september 1991 formuleerde de brede wens tot normalisering van de politieke verhouding in Zuid Afrika. Op basis van dit akkoord werden in de belangrijkste conflictgebieden regionale en lokale Peace Committees opgericht. De Veiligheidsraad liet zijn steun voor het Nationale Vredsakkoord blijken door in augustus 1992 een waarnemersmissie in het leven te roepen: de United Nations Observer Observer Mission in South Africa (UNOMSA). De vijftig waarnemers van de VN werden in gebieden geplaatst waar de Peace Committees actief waren. Zij moesten de vergaderingen bijwonen, contacten met politieke partijen en lokale autoriteiten onderhouden en zelf prominent aanwezig zijn tijdens politieke bijeenkomsten.

Nederlandse deelname
Op 4 juni 1993 vertrokken twee leden van de Koninklijke Marechaussee als waarnemer naar respectievelijk Klerksdorp en het hoofdkwartier van UNOMSA in Johannesburg. De beide marechaussees keerden op 6 december 1993 terug naar Nederland.
 

Bron: Ministerie van Defensie